Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

Javna naročila

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za namestitev, konfiguracija in integracija z zalednimi sistemi dokumentarnega sistema Krpan na notranjem okolju UPPD - 18.03.2019

 

Razpisna dokumentacija:

 

Povabilo k sodelovanju.pdf

N-2_Prijava k sodelovanju.docx

N-2a_Prijava drugih udeležencev.docx

N-3_Predračun.docx

N-4_Izjava o izpolnjevanju pogojev.docx

N-4a_Seznam referenc ponudnika.docx

N-4b_Izjava o referencah kot pogoj.docx

N-4c_Izjava o referencah kot merilo.docx
N-4e_Seznam referenc kot ocenjevalno merilo.docx
N-4f_Izjava o kadrih.docx
N-5_Specifikacije.docx

N-7_Osnutek pogodbe.docx

 

 

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za za Nadgradnjo obstoječega IT sistema in vzpostavitev nove aplikativne rešitve ePPD - POPRAVEK 2. - 20.03.2018

 

N-0_POVABILO k sodelovanju_popravek2
N-1_Ovojnica_popravek1
N-3_Predracun_Popravek1
N-4f_Izjava o kadrih_popravek1
Okvirna ocena ur_popravek1

 

 

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za za Nadgradnjo obstoječega IT sistema in vzpostavitev nove aplikativne rešitve ePPD - POPRAVEK 1. - 13.03.2018
 
N-0_POVABILO k sodelovanju_popravek1
N-4c_Izjava o referencah kot merilo_popravek1
N-4e_Seznam referenc kot ocenjevalno merilo_popravek1
Dodatno Okvirna ocena ur.xls

 

 

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za Nadgradnjo obstoječega IT sistema in vzpostavitev nove aplikativne rešitve ePPD - 06.03.2018

 

N-0 Povabilo k sodelovanju.docx
N-1 Ovojnica.docx
N-2 Prijava k sodelovanju.docx
N-2a Prijava drugih udeležencev.docx
N-3 Predračun.docx
N-4 Izjava o izpolnjevanju pogojev.docx 
N-4a Seznam referenc ponudnika kot pogoj.docx 
N-4b Izjava o referencah kot pogoj.docx
N-4c Izjava o referencah kot merilo.docx
N-4e Seznam referenc kot ocenjevalno merilo.docx 
N-4f Izjava o kadrih.docx
N-5 Specifikacije.docx
N-6a Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.docx
N-7 Vzorec pogodbe.docx

 

 

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za digitalizacijo arhiva - POPRAVEK 1.

 

N-0_POVABILO k sodelovanju_popravek1

N-1_Ovojnica_popravek1

N-4_Izjava o izpolnjevanju pogojev_popravek1

N-4a_Seznam referenc ponudnika_popravek1

 

 

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za digitalizacijo arhiva - 15.11.2017 

 

Razpisna dokumentacija:

 

N-0_POVABILO k sodelovanju.pdf

N-1_Ovojnica.docx

N-2_Prijava k sodelovanju.docx

N-2a_Prijava drugih udeležencev.docx

N-3_Predračun.docx

N-4_Izjava o izpolnjevanju pogojev.docx

N-4a_Seznam referenc ponudnika.docx

N-5_Specifikacije.docx

N-6a_BG dobra izvedba.docx

N-7_Osnutek pogodbe.docx

 

 

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti z oznako 430-4/2017 - ZAKLJUČENO

 

Nabava strežnikov z namestitvijo operacijskega sistema in programske opreme za virtualizacijo ter dobava druge periferne opreme.

 

 

Razpisna dokumentacija:

 

Povabilo k sodelovanju.pdf

 

N-1_Ovojnica.docx

N-2_Prijava k sodelovanju.docx

N-2a_Prijava drugih udeležencev.docx

N-3_Predračun.docx

N-4_Izjava o izpolnjevanju pogojev.docx

N-4a_Seznam referenc ponudnika.docx

N-5_Specifikacije.docx

N-6a_BG dobra izvedba.docx

N-6b_BG odprava napak.docx

N-7_Osnutek pogodbe.docx