Skoči na vsebino

MEDIJSKO SREDIŠČE

 

Medijsko središče je namenjeno novinarjem (časopisnim, radijskim in televizijskim) ter drugim javnostim, ki jih podrobneje zanima delo Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

 

 Odnosi z javnostmi

 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je zavezan k doslednemu spoštovanju zakonskih predpisov, med katerimi so še posebej v ospredju Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o varstvu osebnih podatkov.

 

Vprašanje vezana na delo Urada posredujte na naslednje kontaktne podatke:

 

Franja Zagorc 

T: 01/369 6624 

F: 01/369 6609 

E: franja.zagorc(at)mf-rs.si 

 

Tjaša Baraga Naraločnik 

T: 01/369 6436 

F: 01/369 6609 

E: tjasa.baraga-naralocnik(at)mf-rs.si