Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava osnutka Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah.

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah. Sprejem navedenega pravilnika je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, ZPPDFT-1). Zainteresirano javnost pozivamo, da poda svoje morebitne pripombe in predloge glede osnutka pravilnika preko Državnega portala RS (e-uprava, rubrika e-demokracija) ali na elektronski naslov: mf.uppd(at)mf-rs.si, najkasneje do vključno 19.1.2018.

 

Osnutek pravilnika je dosegljiv na povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7967