Skoči na vsebino

NOVICA

7. 4. 2017

Javna obravnava osnutka Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in osnutka Pravilnika o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja.

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in osnutek Pravilnika o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja. Sprejem navedenih pravilnikov je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, ZPPDFT-1). Zainteresirano javnost pozivamo, da poda svoje morebitne pripombe in predloge glede osnutkov pravilnikov preko Državnega portala RS (e-uprava, rubrika e-demokracija) ali na elektronski naslov: mf.uppd(at)mf-rs.si, najkasneje do vključno 8.5.2017.