Skoči na vsebino

O URADU

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (Urad) je organ v sestavi Ministrstva za finance. Opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter druge naloge določene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016)