Skoči na vsebino

OPOZORILA IN MNENJA URADA

 

V nadaljevanju so predstavljena opozorila in mnenja Urada v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju: ZPPDFT-1). 

 

Opozarjamo, da avtentično razlago posameznih določb ZPPDFT-1 lahko daje le Državni zbor.