Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

21. 8. 2017Sporočilo za javnost

Vabilo k oddaji ponudbe za dobavo strežnikov

Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti z oznako 430-4/2017 Nabava strežnikov z namestitvijo operacijskega sistema in programske opreme za virtualizacijo ter dobava druge periferne opreme. Razpisna...

28. 7. 2017Sporočilo za javnost

OPOZORILO - Omejevalni ukrepi zoper Iran

OPOZORILO - Omejevalni ukrepi zoper Iran

5. 7. 2017Sporočilo za javnost

Objavljen Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Objavljen Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

29. 6. 2017Obvestila UPPD

Začasna nedosegljivost komunikacijskega sistema Urada zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Obveščamo vas, da bo sistem za sporočanje podatkov Uradu začasno nedosegljiv od petka 30.06.2017 od 12 ure dalje do nedelje  01.07.2017 do 24 ure zaradi nujnih vzdrževalnih del. V času nedosegljivosti bo sporočanje podatkov...

28. 6. 2017Obvestila UPPD

Izvajanje pregleda stranke pri zavezancih v primeru izvajanja transakcij do 1.000 eurov

Objavljeno je mnenje glede izvajanje pregleda stranke pri zavezancih v primeru izvajanja transakcij do 1.000 eurov

20. 6. 2017Sporočilo za javnost

Objavljen Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja

Objavljen Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja

30. 5. 2017Sporočilo za javnost

Javna obravnava osnutka Pravilnika o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije. Sprejem navedenega pravilnika je...

24. 5. 2017Sporočilo za javnost

Javna obravnava osnutka Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih.

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih. Sprejem...

7. 4. 2017Obvestila UPPD

Javna obravnava osnutka Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in osnutka Pravilnika o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja.

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in osnutek Pravilnika o službeni izkaznici inšpektorjev za...

24. 3. 2017Obvestila UPPD

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

SEZNAM DRŽAV - VIPTPDFT

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran