Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 5. 2017Sporočilo za javnost

Javna obravnava osnutka Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih.

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih. Sprejem...

7. 4. 2017Obvestila UPPD

Javna obravnava osnutka Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in osnutka Pravilnika o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja.

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja smo pripravili osnutek Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in osnutek Pravilnika o službeni izkaznici inšpektorjev za...

24. 3. 2017Obvestila UPPD

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

SEZNAM DRŽAV - VIPTPDFT

24. 2. 2017Obvestila UPPD

Poročilo o delu Urada 2015

Poročilo o delu Urada 2015

26. 1. 2017Obvestila UPPD

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

SEZNAM DRŽAV - VIPTPDFT

23. 1. 2017Obvestila UPPD

Sporočanje podatkov Uradu (ZPPDFT-1)

SPOROČANJE PODATKOV URADU PREKO SPLETNEGA OBRAZCA Sporočanje podatkov Uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-1. Za potrebe elektronskega sporočanja podatkov zavezanci opravijo predhodno registracijo pri...

20. 12. 2016Obvestila UPPD

Mnenja Urada v zvezi z izvajanjem ZPPDFT-1

MNENJA URADA

19. 12. 2016Obvestila UPPD

Posodobljeno poročilo nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma

Povzetek poročila NRA

28. 10. 2016Obvestila UPPD

Sprejet nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. oktobra 2016 na 23. seji sprejel Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Z novim ZPPDFT-1 se v slovenski pravni red prenaša četrta evropska Direktiva...

2. 3. 2016Obvestila UPPD

Objavljeni so odgovori na bistvene pripombe prejete v fazi javne obravnave

 Odgovori na bistvene pripombe prejete v fazi javne obravnave (.pdf).

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran