Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vabilo k oddaji ponudbe za namestitev, konfiguracijo in integracijo z zalednimi sistemi dokumentarnega sistema Krpan na notranjem okolju UPPD


Povabilo k sodelovanju v postopku naročila male vrednosti za namestitev, konfiguracija in integracija z zalednimi sistemi dokumentarnega sistema Krpan na notranjem okolju UPPD - 18.03.2019 Razpisna dokumentacija: Povabilo k...

Smernice Wolsberg Group


Smernice Wolsberg Group, ki se nanašajo na sankcije. Dokument se nahaja na spodnji povezavi: https://www.wolfsberg-principles.com/articles/publication-guidance-sanctions-screening

Smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike.


Na spletni strani Urada je dne 15.11.2018 objavljen dokument: Smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.


NOVO: Na spletni strani urada je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Posodobitev zajema naslednje spremembe: Dne...

Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma


Na spletni strani Urada je dne 01.10.2018 objavljen dokument: Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za notarje


Na spletni strani Urada je dne 01.10.2018 objavljen dokument: Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za notarje (.pdf 735 kB).

DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU


Dne 30. 5. 2018 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela DIREKTIVO (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za...