Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.


NOVO: Na spletni strani urada je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Posodobitev zajema naslednje spremembe: Dne...

Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma


Na spletni strani Urada je dne 01.10.2018 objavljen dokument: Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za notarje


Na spletni strani Urada je dne 01.10.2018 objavljen dokument: Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za notarje (.pdf 735 kB).

DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU


Dne 30. 5. 2018 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela DIREKTIVO (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za...

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva


V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva

Objavljen Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah


V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah.

Usmeritve Urada v zvezi z ugotavljanjem izvora sredstev


Na spletnih straneh urada je pod v »Opozorila in mnenja Urada«, pod rubriko »Mnenja/Virtualne valute" « objavljen dokument »Trgovanje z virtualnimi valutami - Usmeritve Urada v zvezi z ugotavljanjem izvora sredstev«.