Skoči na vsebino

NACIONALNA OCENA TVEGANJA

 

Na podlagi prvega FATF priporočila s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma morajo države izvesti projekt Nacionalne ocene tveganja.  Na podlagi analize vrste podatkov morajo identificirati področja z višjim tveganjem za pranje denarja oziroma financiranje terorizma, preveriti, ali njihov sistem preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma upošteva to tveganje v zadostni meri ter zahtevati od finančnih, nefinančnih inštitucij ter samostojnih nefinančnih dejavnosti in poklicev, da identificirajo tveganje, ga ocenijo ter določijo ukrepe za njegovo zmanjšanje.

Prvi odstavek 8. člena ZPPDFT-1 določa, da mora Republika Slovenija izvesti nacionalno oceno tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma, ki jo je potrebno posodobiti najmanj vsake štiri leta.


V nadaljevanju se nahaja povzetek Poročila o izvedbi nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma ter novo posodobljeno poročilo.

 

Novo posodobljeno poročilo 

Povzetek poročila o nacionalni oceni tveganja