Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZPPDFT-1

 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. oktobra 2016 na 23. seji sprejel Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Z novim ZPPDFT-1 se v slovenski pravni red prenaša četrta evropska Direktiva 2015/849/EU z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Poleg tega novi ZPPDFT-1 zasleduje tudi cilj uskladitve slovenskega pravnega reda s splošno uveljavljenimi mednarodnimi standardi na tem področju, zlasti z novimi Priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje – Financial Action Task Force (FATF) iz leta 2012, ki jih morajo države upoštevati pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter po novem tudi financiranja orožja za množično uničevanje. 


Ključne novosti ZPPDFT-1 so:

  • vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov za zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov,
  • pooblastilo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje,
  • uveljavitev pristopa, ki temelji na tveganju (t.i. Risk-based-approach), kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti izvajanja ukrepov tako na nivoju zavezancev kot tudi na državnem ter evropskem nivoju,
  • uvedba širše definicije politično izpostavljenih oseb, ki bo poleg tujih zajela tudi domače politično izpostavljene osebe,
  • znižanje meje za sporočanje gotovinskih transakcij s 30.000 EUR na 15.000 EUR, kar bo po pričakovanjih imelo preventivni oziroma odvračilni učinek in tako tudi predstavljalo večjo oviro za izvajanje nezakonitih  dejavnosti,
  • možnost ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, ki je fizična oseba, brez njene osebne navzočnosti z uporabo video elektronske identifikacije,
  • razširitev možnosti uporabe sredstva elektronske identifikacije (prej kvalificirano digitalno potrdilo) pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke tudi na zakonite zastopnike pravnih oseb ter pooblaščence vseh strank,
  • razširitev nabora zavezancev za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Objava ZPPDFT-1 v Uradnem listu RS je na povezavi.